ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE JAMSTVA: 7 GOD POTPUNE GARANCIJE

Ostvarite pravo na 7 GODINA POTPUNE GARANCIJE (2 godine redovne + 5 godine dodatne garancije) za sve HAIER uređaje bijele tehnike (samostojeće i ugradbene), kupljene u periodu od 01.09.2023. do 31.08.2024.
Obavezna ONLINE REGISTRACIJA unutar 30 dana od datuma kupnje.

Ukoliko su svi navedeni podaci ispravno uneseni (OBAVEZNA popuna SVIH polja), na vašu email adresu odmah stiže jamstveni list za registrirani uređaj.
(u slučaju neispravnog ili nepotpunog unosa, bit ćete upozoreni na nemogućnost prijave)

PODACI O UREĐAJU


* GDJE PRONAĆI SERIJSKI BROJ UREĐAJA
* Model uređaja će biti automatski prikazan ukoliko je unešen ispravan serijski broj uređaja.

PODACI O PRODAJNOM MJESTU


OSOBNI PODACI


Molimo Vas da unosite brojke bez razmaka i znakova.


POTVRDA UVJETA PRODUŽENOG JAMSTVA


Sukladno i u svrhu članaka 7., 13. i 23. Zakonodavne odredbe broj. 196/2003 te Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka):
Potvrđujem da sam pročitao/la Izjavu o zaštiti privatnosti Candy Hoover Group Srl – tvrtke u privatnom vlasništvu i dajem svoju suglasnost obradi privatnih podataka u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva* opisanog u Uvjetima produženog jamstva.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka navedenih u Obrascu za potvrdu garancije koristi se isključivo u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva* opisanog u Uvjetima produženog jamstva, uz poštivanje važećih zakonskih i regulatornih obaveza koje uređuju zaštitu osobnih podataka.

UVJETI PRODUŽENOG JAMSTVA *

Pravo pristupa informacijama o osobnim podacima prikupljenim u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva
Uključuje pravo podnošenja zahtjeva za pristup osobnim podacima prikupljenim u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva i uvid u konkretne podatke koji se čuvaju u bazi osobnih podataka koju vodi Candy Hoover Zagreb d.o.o. Zahtjevom za pristup osobnim podacima korisnik može zatražiti: potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se na njega odnose obrađuju ili ne; pristup i uvid u konkretne podatke koji se čuvaju u bazi osobnih podataka koju vodi Candy Hoover Zagreb d.o.o., a koji se odnose na korisnika; dostavu izvadaka, potvrda ili ispisa osobnih podataka koji se na njega odnose; dostavu ispisa podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega; obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Zahtjev za pristup osobnim podacima podnosi korisnik u pisanom obliku. Isti se može se uputiti elektronskim putem na adresu: kontakt-croatia@haier-europe.com ili poslati poštom na adresu: Candy Hoover Zagreb d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb. Candy Hoover Zagreb d.o.o. će u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ovisno o traženju iz zahtjeva, dostaviti korisniku potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne; dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega, a čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka; omogućiti pristup i uvid u evidenciju baze osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje; dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka koji se na njega odnose, a sadržani su u bazi podataka; dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega; dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka
Uključuje pravo korisnika zatražiti ispravak osobnih podataka koji se na njega odnose, a za koje utvrdi da su netočni ili nepotpuni. Navedeno pravo ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva prema Candy Hoover Zagreb d.o.o. koji će o izvršenoj dopuni ili izmjeni obavijestiti ispitanika najkasnije u roku od 30 dana od dana

Pravo podnošenja reklamacije / pritužbe
Uključuje pravo korisnika da podnese prigovor / reklamaciju u Candy Hoover Zagreb d.o.o. ukoliko smatra da su povrijeđena njegova prava u skladu s važećim zakonskim i regulatornim obavezama koje uređuju zaštitu osobnih podataka. Reklamacija/prigovor može se uputiti elektronskim putem na adresu: kontakt-croatia@haier-europe.com ili poslati poštom na adresu Candy Hoover Zagreb d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb. Isto tako, svaki korisnik ima pravo obratiti se odgovarajućem nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podatka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

* Obavezna polja